Palvelut

  • Asiakaspalvelu

  • Uravalmennus

  • Neuropsykiatrinen valmennus

  • Monikulttuurisuuskysymykset

  • Työnohjaus


Asiakaspalvelu
I have helped several Estonian companies to improve their customer service. I have a concept which helps You to market Your services better. My company is registered in Estonia.
Minulla on konsepti ihmisiä kohtaavaan asiakaspalveluun. Neuvoni ovat aina konkreettisia.

Uravalmennus
Olen toiminut työllisyys- ja koulutuspoliittisten kysymysten parissa yli 10 vuotta. Uravalmentajana olen auttanut yli tuhatta ihmistä saamaan työ- tai koulutuspaikan. Kohderyhminä mm. pitkäaikaistyöttömät ja maahanmuuttajat.

Neuropsykiatrinen valmennus
Minulla on nepsy-valmentajan koulutus. Yksin se ei tee kenestäkään tämän alan ammattilaista.
Tunnistan heti nepsy-häiriöisen henkilön (ADHD, ADD, lievä Asperger, social disorder) ja saan kontaktin kaikkiin asiakkaisiin. Tiedän kuinka voi helpottaa elämää ja arkea ja osaan antaa konkreettisia neuvoja. Kaikki lähtee erilaisuuden hyväksymisestä mitä ei tässä yhteiskunnassa usein ole. Nepsy-häiriöiset ovat hyvin diskriminoituja. Myös opetus- ja hoitohenkilöstön taholta ja heitä on paljon enemmän kuin mikään tilasto tunnistaa. Häiriöitä ei useimmiten tunnisteta ja lääkäritkään eivät tiedä siitä useimmiten mitään. Suurella osalla päihteiden käyttäjistä ja vangeista on nepsy-häiriö. Valmennukseen voi saada Kelan tukea ja oikealla valmennuksella tuodaan asiakkaalle ja omaisille elämänilo, onnistumisen kokemuksia, ehkäistään syrjäytyminen ja edesautetaan koulutuksessa ja työelämässä pärjäämistä. Valmennus tukee juuri sen persoonan vahvuuksia ja kasvua, joka on nepsy-oireiden alla. Jokaisen nepsy-häiriöisen on oikeus tuntea itsensä hyväksytyksi ja onnistujaksi.


Monikulttuurisuuskysymykset

  • Miten tunnistaa kunniaan liittyvä väkivalta ja sen uhka lapsella ja nuorella? Mitä voi tehdä? Suunnattu erityisesti koulutus- ja sosiaalialan henkilökunnille. Kuinka toimia uhan aiheuttavan henkilön kanssa?

  • Turvapaikkapolitiikka. Vastaanotto. Kotoutumisen kummallinen vaikeus.

  • Maahanmuuttajien työllistyminen ja yrittäjyys.


Työnohjaus
Suurin osa ongelmista suomalaisella työpaikalla johtuu puutteellisesta kommunikaatiosta.
Olen toiminut myös kriisityönohjaajana.
Minulla on konkreettisia omia metodeja.
Minulla on kyky palastella eli strukturoida ongelmat ja käsitellä niitä konkreettisin keinoin ratkaisukeskeisesti.
Hyvä työnohjaus ei koskaan syyllistä ketään.
Myös työnohjaajaksi on mahdollista opiskella kenen tahansa, mutta asioiden nopeaa ymmärryksen kykyä, reflektointikykyä ja sen opettamista ja ihmisten kohtaamisen kykyä ei ole kaikilla luonnostaan.
Oma erikoistumisalue on kunnioittava kommunikaatio.