”Taitava valmentaja ohjaa aina asiakkaan identiteettiprosessia.”  


  • Asiakaspalvelu

  • Uravalmennus

  • Neuropsykiatrinen valmennus

  • Monikulttuurisuuskysymykset

  • Työnohjaus

  • Henkinen valmennus


Asiakaspalvelukoulutus
Minulla on konsepti ihmisiä kohtaavaan asiakaspalveluun. Neuvoni ovat aina konkreettisia.

Uravalmennus
Olen toiminut työllisyys- ja koulutuspoliittisten kysymysten parissa yli 10 vuotta. Uravalmentajana olen auttanut yli tuhatta ihmistä saamaan työ- tai koulutuspaikan. Kohderyhminä mm. pitkäaikaistyöttömät ja maahanmuuttajat. Keskityn tälläkin sektorilla nykyään henkiseen valmennukseen, eli kunkin oman oikean urapolun löytämiseen, eli siihen mikä resonoi sydämesi kanssa synkroniassa. 

Neuropsykiatrinen valmennus - yksilövalmennus ja luennot aiheesta
Olen ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja. Tunnistan heti nepsy-häiriöisen henkilön (ADHD, ADD, lievä Asperger, social disorder) ja saan kontaktin kaikkiin asiakkaisiin. Tiedän kuinka voi helpottaa elämää ja arkea ja osaan antaa konkreettisia neuvoja. Kaikki lähtee erilaisuuden hyväksymisestä.  Häiriöitä ei useimmiten tunnisteta. Suurella osalla päihteiden käyttäjistä ja vangeista on nepsy-häiriö. Oikealla valmennuksella voidaan tuoda asiakkaalle ja omaisille elämäniloa ja onnistumisen kokemuksia. Valmennus tukee juuri sen persoonan vahvuuksia ja kasvua, joka on nepsy-oireiden alla. 


Monikulttuurisuuskysymykset

  • Vastaanotto. Kotoutumisen kummallinen vaikeus.

  • Maahanmuuttajien työllistyminen ja yrittäjyys

  • Asiakkaiden kohtaamiskoulutus


Työnohjaus

Minulla on myöls työnohjaukseen konkreettisia omia metodeja. Minulla on kyky palastella eli strukturoida ongelmat ja käsitellä niitä konkreettisin keinoin ratkaisukeskeisesti. Oma erikoistumisalueeni on kunnioittava kommunikaatio.