Tutkimus

Vuonna 2014 julkaisin kaksi tutkimustani:

Haastattelin 46 eri puolilla Suomea asuvaa maahanmuuttajataustaista yrittäjää. Tutkimusmetodini on aina sirkulaarinen. En aseta valmiita kysymyksiä, vaan otan selvää mikä tutkittavalle on asiassa olennaista.

Ei siis: "Mitä rasismia olet kohdannut?" mikä on hyvin tyypillinen kysymys kaiken tasoisissa tutkimuksissa, vaan millaisia kokemuksia sinulla on Suomessa yrittämisestä. Täten torjun ennakko-oletuksen harhan. Tutkimustulos antaa vastaukset suoraan kohderyhmältä yhteiskunnan käyttöön. Mitä he kokevat ja mitä on pielessä. Suurin osa tutkimuksista tukee tutkijan ennakko-oletuksia, koska hän kysyy vain niistä. Informantit taas vastaavat siihen mitä olettavat tutkijan haluavan. Kysymys: "Mikä sinulle on kaikista tärkein asia?" antaa aivan toisenlaisen tuloksen.

Ihmisyys ja ihmisyyden kohtaaminen ovat myös perusasia minulle tutkimusta tehdessä. Olin ensimmäinen, joka teki näin kattavan haastattelututkimuksen maahanmuuttajataustaisista yrittäjistä. Ihmisten kohtaamisen kyky on seikka, joka erottaa minut muista tutkijoista.

Minulla on suunnitteilla väitöskirja tästä aiheesta. Toistaiseksi sille ei ole ollut aikaa.

Vuonna 2014 julkaistiin myös vuonna 2012 kirjoittamani kirja Laittoman rajalla, joka kuvaa koko turvapaikanhakijan maahantulon prosessia laittomasta maahantulosta kotoutumisen vaikeuteen. Kirja kattaa Euroopan rajaturvallisuuspolitiikan, turvapaikkapolitiikan, kotoutumisen vaiheen ja asenteiden rajojen kanssa taistelun, joka kestää tulijalla läpi elämän.

Olen ollut aktiivinen kommentoija ja keskustelija liittyen turvapaikkapolitiikan kysymyksiin. Vasta vuonna 2015 Suomi on kiinnostunut näistä aiheista. Nyt se tuli vasta omaan elinpiiriin, kun maailma tuli konkreettisesti iholle. Jos tutkijoita olisi kuunneltu aiemmin tätä invaasiota Eurooppaan, joka johtui valheellisista oletuksista, ei olisi lainkaan tapahtunut.

Seuraavaksi julkaisen kirjan aiheesta: Köyhyys hyvinvointiyhteiskunnassa.