Tutkimustöitäni

Vuonna 2018 toteutin Suomen Yrittäjäopistolle Promotion of Immigrant Entrepreneurship-hankkeelle raportin, jossa on kymmenen maahanmuuttajataustaisen yrittäjän tarinat. Raportti on tarkoitettu yrittäjiksi aikoville ja heitä kohtavaalle palveluverkostolle.
Hanke: www.syo.fi

Vuonna 2017 kirjoitin ajatushautomo Vasemmistofoorumille tutkimusraportin Kohti ratkaisukeskeistä sosiaalipolitiikkaa. (Ei vielä julkaistu.)

Vuonna 2014 julkaisin kaksi tutkimustani:

Haastattelin 46 eri puolilla Suomea asuvaa maahanmuuttajataustaista yrittäjää. Tutkimusmetodini on aina sirkulaarinen. En aseta valmiita kysymyksiä, vaan otan selvää mikä tutkittavalle on asiassa olennaista.

Tutkimustulokset antavat vastaukset suoraan kohderyhmältä yhteiskunnan käyttöön. Mitä he kokevat ja mitä on pielessä. 

Ihmisyys ja ihmisyyden kohtaaminen ovat myös perusasia minulle tutkimusta tehdessä. Olin ensimmäinen, joka teki näin kattavan haastattelututkimuksen maahanmuuttajataustaisista yrittäjistä. Ihmisten kohtaamisen kyky on seikka, joka erottaa minut muista tutkijoista.Vuonna 2014 julkaistiin myös vuonna 2012 kirjoittamani kirja Laittoman rajalla, joka kuvaa koko turvapaikanhakijan maahantulon prosessia laittomasta maahantulosta kotoutumisen vaikeuteen. Kirja kattaa Euroopan rajaturvallisuuspolitiikan, turvapaikkapolitiikan, kotoutumisen vaiheen ja asenteiden rajojen kanssa taistelun, joka kestää tulijalla läpi elämän. Luennoin näistä kaikista aiheista.